Μενού Κλείσιμο

Κατηγορία: STOP ESL / ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΡΟΗ

STOP ESL 2η συνάντηση στην Ελλάδα

1ο Πρόγραμμα αναφορικά με την εκπαίδευση προσωπικού – προσκλήσεις: 2ο Πρόγραμμα αναφορικά με την ανταλλαγή μαθητών – προσκλήσεις: Διενεργήθηκαν ταυτόχρονα δύο προγράμματα, το 1ο αναφορικά…

Erasmus 2018-2021 /STOP ESL (Early School Leaving) – ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΡΟΗ!

Το πρόγραμμα με τίτλο STOP ESL “Σταματήστε την Σχολική Διαρροή” υλοποιήθηκε τα σχολικά έτη 2018-2020 με την συμμετοχή των χωρών: Ρουμανία, Ελλάδα, Ισπανία, Λιθουανία, Ολλανδία,…