ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ – ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Ερευνώ, ανακαλύπτω και δημιουργώ ίσες ευκαιρίες ανάπτυξης δεξιοτήτων μαθητών , μαθητριών και εκπαιδευτικών στην σχολική μας κοινότητα. ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

News ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
Ερευνώ, ανακαλύπτω και δημιουργώ ίσες ευκαιρίες ανάπτυξης δεξιοτήτων μαθητών , μαθητριών και εκπαιδευτικών στην σχολική μας κοινότητα.
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022
Σχολική μονάδα2ο Δημοτικό Σχολείο Δραπετσώνας
Αριθμός τμημάτων12
Αριθμός μαθητών/μαθητριών σχολικής μονάδας243
Αριθμός εκπαιδευτικών σχολικής μονάδας31
Αριθμός εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στα Εργαστήρια δεξιοτήτων31

Με στόχο την πραγματοποίηση δράσεων, Αξιολόγηση/ Αποτίμηση των προγραμμάτων που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια των 4 θεματικών κύκλων, μέσα από τα οποία θα επιδιωχθεί να καλλιεργηθούν  δεξιότητες νου, μάθησης, ζωής, επιστήμης και Τεχνολογίας.

Κεντρικός άξονας της πραγματοποίησης των δράσεων, αποτελεί η φιλοσοφία του σχολείου για ενεργή συμμετοχή σε καινοτόμες δράσεις και η διάχυση στην κοινωνία.

Τα πλεονεκτήματα του σχολείου μας θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην σωστή εφαρμογή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων.

 1. Έχει αναπτυχθεί πολύ καλό εκπαιδευτικό και συναδελφικό κλίμα. Διαθέτει ικανοποιητικό τεχνολογικό εξοπλισμό.
 2. Διαθέτει εργαστήριο Πληροφορικής, Εικαστικών και αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Η Διεύθυνση του Σχολείου είναι υποστηρικτική.
 3. Το σχολείο υλοποιεί   μεγάλο αριθμό προγραμμάτων              (Ευέλικτης Ζώνης, ERASMUS +, Εκπαιδευτικών Ομίλων, καινοτομιών κτλ.)
 4. Στην πλειονότητά τους οι εκπαιδευτικοί είναι έμπειροι με αυξημένα προσόντα και γνώστες της σύγχρονης τεχνολογίας.

Τα μειονεκτήματα της σχολικής μονάδας

 1. Ο αύλειος χώρος είναι μικρός σε σχέση με τον αριθμό των μαθητών του.
 2. Υπάρχει έλλειψη κλειστού γυμναστηρίου, πράγμα που δημιουργεί προβλήματα στις δραστηριότητες άθλησης των μαθητών.
 3. Παρουσιάζονται σημαντικές ελλείψεις χώρων καθώς δεν υπάρχουν  αίθουσες για δημιουργία τάξης Υποδοχής , εικαστικών, μουσικής, ξένων γλωσσών, κεντρικής βιβλιοθήκης και τραπεζαρίας σίτισης για τους μαθητές του Ολοήμερου
 4. Βασικά χαρακτηριστικά της περιοχής του σχολείου αποτελούν η ανεργία/αεργία των νέων και όχι μόνον η οποία  προσεγγίζει υψηλά επίπεδα καθώς και το σχετικά χαμηλό μορφωτικό επίπεδο μέρους του πληθυσμού της. Αυτά καθιστούν απαραίτητη ανάγκη την άμβλυνση της ανισότητας των εκπαιδευτικών ευκαιριών που βιώνουν οι μαθητές/μαθήτριές μας σε σχέση με παιδιά άλλων αστικών περιοχών της Αττικής μέσα από καινοτομικές δράσεις που αναπτύσσονται στο σχολείο μας διότι έτσι προσφέρονται σε αυτά τα παιδιά διέξοδοι ζωής και μοντέλα προσωπικής ανάπτυξης σε μια κοινότητα με ελάχιστα μορφωτικά ερεθίσματα.

Αποφασίζεται ότι η συντονιστική ομάδα αποτελείται από τους:

 1. Μουστάκα Μαρία ΠΕ70
 2. Διονυσόπουλος Λεωνίδας ΠΕ 70           
 3. Θεοδωρούλα Γεωργία ΠΕ70
 4. Κνίκου Ιγνατία ΠΕ70
 5. Λίπα Μαρία ΠΕ70
 6. Τόμπρου Αναστασία ΠΕ70
 7. Χρυσάνθη Μαρία ΠΕ70
 8. Ρώσση Κωνσταντίνα ΠΕ 70
 9. Μέλλου Αγγελική ΠΕ70

Αποφασίζεται ότι θα συμμετέχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου. Θα υπάρχει συνεργασία, αλλά ο καθένας θα προσαρμόζει τις δραστηριότητες στις ανάγκες της τάξης και στις προσωπικές του ιδιαίτερες δεξιότητες.

Θα αναπτύξουμε συνεργασία με τον Υπ. Σχολικών Δραστηριοτήτων, με τη Διεύθυνση Π.Ε., με τον Συντονιστή  Εκπαιδευτικού έργου, με τους γονείς και το Σχολικό Συμβούλιο, με φορείς και ειδικούς Επιστήμονες της τοπικής και ευρύτερης κοινωνίας.

Η διάχυση του έργου θα γίνεται από το ιστολόγιο του σχολείου, από προσωπικές ιστοσελίδες των εκπαιδευτικών και από τα μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Θα ενημερώνονται οι γονείς για το πρόγραμμα και την εξέλιξη του και θα επιδιώκεται η εμπλοκή και η συνεργασία τους.

Θα γίνεται συστηματική αξιολόγηση από εκπαιδευτικούς και μαθητές και θα δημιουργηθούν ατομικοί φάκελοι με τις εργασίες των παιδιών ανά θεματικό κύκλο.

Από τους 4 θεματικούς κύκλους θα επιλεγούν υποενότητες (σχέδια δράσης των τμημάτων) σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των παιδιών. Τα παιδιά θα δουλεύουν σε ομάδες. Θα θέτουν προβληματισμούς και θα προσπαθούν να τους επιλύσουν.

Θα έχουν ευκαιρίες να καλλιεργούν και να αναπτύσσουν τις δεξιότητες τους μέσα από την αναζήτηση και την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και τη χρήση νέων εργαλείων – Μεθόδων Εκπαίδευσης. Όλες οι δράσεις ως επίκεντρο την αυτενέργεια, την αυτονομία ώστε  να κάνουν ευχάριστη τη διαδικασία της μάθησης.

Ζω καλύτερα – Ευ ΖηνΦροντίζω το ΠεριβάλλονΕνδιαφέρομαι και Ενεργώ  –  Κοινωνική Συναίσθηση και ΕυθύνηΔημιουργώ και Καινοτομώ  –  Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία
Ζω καλύτερα – Ευ ΖηνΦροντίζω το Περιβάλλον – ΠεριβάλλονΕνδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και ΕυθύνηΔημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία
1. ΥΓΕΙΑ: Διατροφή – Αυτομέριμνα, Οδική Ασφάλεια1. Οικολογία – Παγκόσμια και τοπική Φυσική κληρονομιά1. Ανθρώπινα δικαιώματα1. STEM/ Εκπαιδευτική Ρομποτική
2. Ψυχική και Συναισθηματική Υγεία – Πρόληψη2. Κλιματική αλλαγή – Φυσικές Καταστροφές, Πολιτική προστασία2. Εθελοντισμός διαμεσολάβηση2. Επιχειρηματικότητα- Αγωγή Σταδιοδρομίας- Γνωριμία με επαγγέλματα
3. Γνωρίζω το σώμα μου – Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση3. Παγκόσμια και τοπική Πολιτιστική κληρονομιά3. Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα 
Το όραμά μας Γενικοί Στόχοι  Όραμα του Σχολείου Σε μία εποχή έντονων πνευματικών, κοινωνικών, οικονομικών περιβαλλοντικών αλλά και υγειονομικών προκλήσεων, καθίσταται παράγοντας στρατηγικής σημασίας το σύγχρονο Σχολείο να διαμορφώνει ένα συγκεκριμένο όραμα που να μπορεί να ανταποκριθεί σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο. Το Σχολείο, μέσω της μαθησιακής διαδικασίας και των καθημερινών πρακτικών, θα πρέπει να εφοδιάζει τους μαθητές με γνώσεις, δεξιότητες, αξίες και οράματα προκειμένου να σχεδιάσουν ένα καλύτερο μέλλον, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, και να αποτελέσουν την κινητήρια δύναμη ανάπτυξης και εξέλιξης της κοινωνίας μας. Για το δικό μας σχολείο αυτό σημαίνει ότι ο μαθητής τίθεται στο επίκεντρο μιας τέτοιας προσέγγισης και είναι επιτακτική η αναγκαιότητα καλλιέργειας σύγχρονων δεξιοτήτων. Ο βασικός μας στόχος θα είναι ένα Σχολείο, το οποίο θα επιδιώκει: Την εξωστρέφεια με τη διαμόρφωση ενός δημιουργικού, ανοικτού εκπαιδευτικού κλίματος, Την ευαισθησία για το περιβάλλον και αειφορία Τη βιωματικότητα και την ενεργό συμμετοχή που δημιουργεί καινοτομία. Την συμπερίληψη η οποία αξιοποιεί τις σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, προκειμένου να ανταποκριθεί στις διαφοροποιημένες ανάγκες και ικανότητες των μαθητών, καλλιεργώντας δεξιότητες ζωής και μάθησης. Τον ψηφιακό εγγραμματισμό που προωθεί αρμονικά τις συνδυαστικές δεξιότητες ψηφιακής τεχνολογίας, επικοινωνίας και συνεργασίας μέσα σε ένα πλαίσιο αλληλεγγύης και ομαδικού πνεύματος. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των παραπάνω είναι ο ανοιχτός διάλογος με την κοινωνία: τους μαθητές, τους γονείς, την εκπαιδευτική κοινότητα, τους ειδικούς επιστήμονες, τους ανθρώπους δηλ. στους οποίους απευθύνεται. Ο διάλογος θα στηρίζεται σε δημοκρατικές διαδικασίες που θα τυγχάνουν ευρείας αποδοχής και συναίνεσης, προσδίδοντας έναν διαχρονικό χαρακτήρα στο όραμα αυτό.     Τελικός στόχος μας είναι να έχουμε ένα σχολείο σύγχρονο, δημοκρατικό, το οποίο να «χωράει» όλους τους μαθητές παρέχοντάς τους ίσες ευκαιρίες, ένα σχολείο που να σέβεται και να ενθαρρύνει την ετερότητα και παράλληλα να αποβλέπει στην ολόπλευρη ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των μαθητών.    
Στόχοι της σχολικής μονάδας σε σχέση με τις τοπικές και ενδοσχολικές ανάγκεςΣτόχοι της σχολικής μονάδας σε σχέση με τις ανάγκες της (σχολικό κλίμα, σχολικό κοινότητα, τοπική κοινότητα)   Ειδικοί στόχοι της δράσης της σχολικής μας μονάδας είναι οι ακόλουθοι: Η καλλιέργεια της συνεργασίας, όχι μόνον ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, αλλά και τους γονείς και τους λοιπούς φορείς της τοπικής κοινωνίας. Η εκπαίδευση στις ανθρωπιστικές αξίες, την ευαισθησία, τη δημιουργικότητα, τον εθελοντισμό, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την αλληλεγγύη και τη δημοκρατία. Η καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής, και ειδικότερα του ψηφιακού και τεχνολογικού εγγραματισμού. Η δημιουργία ενός ασφαλούς εκπαιδευτικού περιβάλλοντος που θα ενθαρρύνει την αυτοεκτίμηση ενώ παράλληλα θα προάγει τον αλληλοσεβασμό. Η δημιουργική διαχείριση της πολιτισμικής ετερότητας, με ταυτόχρονη υπέρβαση του εθνοκεντρισμού, του φανατισμού και της μισαλλοδοξίας. Η διαμόρφωση ελεύθερων και υπεύθυνων αυριανών πολιτών, των οποίων οι στάσεις και οι πράξεις θα διέπονται από αξίες και ιδανικά. Η ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών μας και οι ίσες ευκαιρίες για όλους.

Διάρκεια: Οκτώβρης – Νοέμβρης

Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ  ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
 Περιγράφουμε αδρά τις αποφάσεις του συλλόγου διδασκόντων
ως προς τη  Θεματική Ενότητα Ζω καλύτερα – Ευ Ζην Ζω καλύτερα- Ευ ζην  ΤΜΗΜΑ Β1,Β2 ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ – ΕΥ ΖΗΝ  «ΨΥΧΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ» «Τα συναισθήματά μου» Δράση 1    Τα συναισθήματα ( 4 διδακτικές ώρες ) Στόχος: Γνωρίζουν τα συναισθήματα και μαθαίνουν να τα εκφράζουν. Δραστηριότητα: Ανάγνωση παραμυθιών, Ανθολόγιο, συζήτηση και φύλλα εργασίας. Ζωγραφίζω τα συναισθήματα, διάσημοι πίνακες. Επίσκεψη στο μουσείο. Δράση 2   Η φιλία Στόχος: Τι είναι φιλία; Τα στοιχεία ενός καλού φίλου. Δραστηριότητα: Ανάγνωση παραμυθιού, Ανθολόγιο. Παιχνίδι εμπιστοσύνης. Παροιμίες – φύλλα εργασίας. Δράση 3  Ο φόβος Στόχος: Κατανοώ τους φόβους μου και προσπαθώ να τους ξεπεράσω.  Δραστηριότητα: Εκπαιδευτικό βίντεο. Διαδραστικό παιχνίδι. Φύλλα εργασίας. Δράση 4   Ο θυμός Στόχος: Να εκφράσουν τι αισθάνονται όταν είναι θυμωμένοι. Διαχείριση θυμού. Δραστηριότητα: Προβολή βίντεο. Παιχνίδι με τη χελώνα της ηρεμίας. Ασκήσεις χαλάρωσης γιόγκα. Δράση 5  Αυτογνωσία – αυτοεκτίμηση Στόχος: Γνωρίζω τον εαυτό μου. Ενίσχυση της αυτοεκτίμησης. Αναγνωρίζω θετικά στοιχεία στους άλλους.  Δραστηριότητα: Φτιάχνουν το βιβλίο του εαυτού τους. Παιχνίδι σε χαρτί του μέτρου.   Τμήμα Γ1 Γ2 Γνωρίζω το σώμα μου- Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση Τίτλος   Το σώμα μας   Δεξιότητες στόχευσης του εργαστηρίου              Επικοινωνία-κριτική σκέψη-Συνεργασία -διάλογος Ψηφιακή τεχνολογία Ενσυναίσθηση – αυτοπροστασία -υπευθυνότητα Αυτομέριμνα Δημιουργικότητα-Συνεργασία   Τμήμα Δ1   ΥΓΕΙΑ: ΔΙΑΤΡΟΦΗ-ΑΥΤΟΜΕΡΙΜΝΑ, ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Κυκλοφορώ με ασφάλεια!   Δράση 1    Ας γνωριστούμε : γνωριμία με στόχο τη διαμόρφωση ενός κλίματος οικειότητας και εμπιστοσύνης που ευνοεί τη μάθηση και τη δημιουργικότητα. Παράλληλα γίνεται διερεύνηση των προϋπαρχουσών γνώσεων.  (2ὠρες) Δράση 2   Πινακίδες σήμανσης: δραστηριότητες με στόχο την εκμάθησή́ τους και την κατανόηση του ρόλου τους για ένα ασφαλές οδικό́ περιβάλλον. (2 ώρες) Δράση 3   Κυκλοφορώ́ με ασφάλεια ως πεζός: δραστηριότητες με στόχο την εκμάθηση των κανόνων συμπεριφοράς των πεζών, ώστε να επιτευχθεί́ η ορθή́ συμπεριφορά́ των μαθητών/τριων, ως πεζών, στο οδικό́ δίκτυο. (2 ώρες) Δράση 4   Κυκλοφορώ́ με ασφάλεια ως ποδηλάτης: δραστηριότητες με στόχο την εκτίμηση της σπουδαιότητας του ορθού τρόπου χειρισμού́ του ποδηλάτου, της επιλογής του απαραιτήτους εξοπλισμού και της εκμάθησης των κανόνων συμπεριφοράς των ποδηλατών. (2 ώρες) Δράση 5    Κυκλοφορώ με ασφάλεια ως επιβάτης: δραστηριότητες με στόχο την εκμάθηση των κανόνων συμπεριφοράς των επιβατών οχημάτων. (2 ώρες) Δράση 6    Πηγαινοέρχομαι στο σχολείο με ασφάλεια – Τρόποι μετακίνησης: δραστηριότητες με στόχο την διερεύνηση των διαδρομών από το σπίτι προς το σχολείο και αντίστροφα, καθώς και των δυνατών τρόπων μετακίνησης. (2 ώρες) Δράση 7   Αξιολόγηση – Αναστοχασμός: δραστηριότητες που έχουν ως στόχο την καλλιέργεια των μεταγνωστικών δεξιοτήτων και την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των μαθητών/τριών. (2 ώρες)   Τμήμα Δ2 Υποθεματική : Διατροφή   Τίτλος: «Τρεφόμαστε φυσικά , ζούμε υγιεινά » Στόχοι:  να αποκτήσουν οι μαθητές σωστές διατροφικές συνήθειες .  να συνειδητοποιήσουν τη σημασία της φυσικής διατροφής και της κατανάλωσης των τροφίμων στη  φυσική τους μορφή σε σχέση με τα επεξεργασμένα τρόφιμα. να ευαισθητοποιηθούν σε σύγχρονα προβλήματα διατροφής όπως παχυσαρκία ,  ανθυγιεινό γρήγορο φαγητό ( Junk food) κ.α Προσδοκώμενες Δεξιότητες: κριτική σκέψη , συνεργασία , δημιουργικότητα. δεξιότητες ψηφιακής τεχνολογίας. υπευθυνότητα , προσαρμοστικότητα . Δραστηριότητες: φτιάχνουμε το δικό μας ψωμί φτιάχνουμε υγιεινά σνακ ετοιμάζουμε πρωινό στο σχολείο και συζητάμε για την αξία ενός ισορροπημένου πρωινού. φτιάχνουμε ψηφιακό βιβλίο υγιεινών συνταγών παρατηρούμε και συζητάμε πίνακες μεγάλων ζωγράφων με σχετικό θέμα.     ΤΜΗΜΑ Ε1 ΥΠΟΘΕΜΑΤΙΚΗꓽ ΨΥΧΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ – ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΙΤΛΟΣꓽ «Η τάξη μου, μια χαρούμενη κυψέλη» ΔΡΑΣΗ 1ꓽ      Κατασκευή χειροτεχνίας σε σχήμα «κυψέλης», και ένταξη των μαθητών στην κοινωνία αυτή με ζωγραφιά και φωτογραφίες. στόχοςꓽ ανάπτυξη κοινωνικότητας, συνεργασίας, ομαδικότητας ΔΡΑΣΗ 2ꓽ Δημιουργία παιχνιδιού με τίτλο ꓽ « ποιος είμαιꓼ τι θέλω ꓼ» Με τη βοήθεια χάρτινων μπαλονιών παρουσιάζω στους άλλους τον εαυτό μου. Στόχος ꓽ άσκηση έκφρασης, προσωπικών πεποιθήσεων, έκθεσης στο κοινό της τάξης μου. ΔΡΑΣΗ 3 ꓽ Ανακοίνωση αποτελεσμάτων της παρουσίασης. Σχολιασμός. Στόχος ꓽ Ανταλλαγή απόψεων, συνείδηση των ομοιοτήτων και των διαφορών μας. ΔΡΑΣΗ 4 ꓽ Συμβόλαιο συνεργασίας, τι κάνω όταν « δεν τα βρίσκουμεꓼ» Δημιουργία λίστας κανόνων για καλή συνύπαρξη. Στόχος ꓽ Διαχείριση συναισθημάτων, άσκηση αυτοέλεγχου. ΔΡΑΣΗ 5 ꓽ « Είμαι ρούχο»  «Είμαι παιδί»   ΤΜΗΜΑ: Ε2   Ζω καλύτερα-Ευ ζην 1. Γνωρίζω το σώμα μου-Σκελετός, μυς και όργανα 2. Υγεία-Άσκηση και διατροφή 3. Υγεία-Ασφάλεια στα σπορ 4. Υγεία-Υγιεινή Ζωή   Δραστηριότητες 1. Παρακολούθηση Βίντεο 2.Χρήση Ανδρείκελου 3. Εποπτικά μέσα 4. Φύλλα εργασίας Στόχοι 1. Να γνωρίσουν οι μαθητές τα βασικά δομικά συστατικά του σώματος 2. Να γνωρίσουν την αλληλεπίδραση άσκηση και διατροφής για την σωματική και ψυχική μας υγεία 3. Να μπορούν να επιλέγουν υγιεινές τροφές για τη σωστή  λειτουργία του σώματός τους. 4. Να διαλέγουν τον σωστό εξοπλισμό για κάποια σπορ και να ασκούνται με ασφάλεια. Δεξιότητες: Αυτομέριμνα, ανθεκτικότητα, υπευθυνότητα          
ως προς τη Θεματική Ενότητα Φροντίζω το Περιβάλλον – Περιβάλλον Φροντίζω το ΠεριβάλλονΑ1 ΚΑΙ Α2 ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ: «ΜΟΝΑCHUS, MONACHUS: Η ΦΩΚΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ» ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Να ευαισθητοποιήσουμε  τους μικρούς μας μαθητές στην αντιμετώπιση του άμεσου κινδύνου εξαφάνισης ενός από τα γνωστότερα θαλάσσια θηλαστικά της Μεσογείου, της φώκιας Monachus Monachus. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΘΟΥΝ: ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΖΩΗΣ (ΑΥΤΟΜΕΡΙΜΝΑ, ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ).   Τμήμα ΣΤ1 ΣΤ2 Παγκόσμια και τοπική πολιτιστική κληρονομιά Πρόγραμμα καλλιέργειας δεξιοτήτων Τίτλος: Ο τόπος μας   Δράση 1    : Τι σημαίνει πολιτιστική κληρονομιά; (εννοιολογική αποσαφήνιση του όρου) Δραστηριότητα Ζέσταμα- παιχνίδι «σου πετάω το μπαλάκι»-     Προβολή video – αφόρμηση https://video.link/w/yGyvc – Συζήτηση σχετικά με την έννοια της πολιτιστικής κληρονομιάς και δημιουργία ψηφιακού εννοιολογικού χάρτη https://bubbl.us/ Στόχος οι μαθητές να γνωριστούν καλύτερα -να επικοινωνήσουν-να κατανοήσουν την έννοια της πολιτιστικής κληρονομιάς-να αναγνωρίζουν τις διαφορετικές μορφές της-να ευαισθητοποιηθούν να σκεφτούν κριτικά να ενεργοποιήσουν την ψηφιακή τους δημιουργικότητα   Δράση 2   : Γνωρίζουμε την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας Δραστηριότητα Ζέσταμα – άσκηση συγκέντρωσης  – Παρουσίαση υλικού από κάθε ομάδα στην «ολομέλεια της τάξης»- συζήτηση Στόχος να γίνουν ενεργοί ακροατές-να γίνουν ενεργοί ομιλητές-να συνδιαλέγονται δημοκρατικά-να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας-Επιλογή 1-2 καλύτερων πληροφοριών με ψηφοφορία    -να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη -να κατανοήσουν τη δημοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων, μέσα από την ψηφοφορία   Δράση 3   : Προετοιμαζόμαστε για τη δημιουργία του ψηφιακού περιοδικού Δραστηριότητα Βλέπουμε διάφορες σχολικές εφημερίδες και περιοδικά στο διαδίκτυο. Συζήτηση σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα του ψηφιακού υλικού, που μπορούμε να πάρουμε από το διαδίκτυο Οι μαθητές – αφού έχουν στη διάθεσή τους όλο το υλικό που συλλέχθηκε- δημιουργούν τον δικό τους τουριστικό οδηγό. Συζήτηση σχετικά με τα είδη των κειμένων, την αντικειμενικότητα και την αμεροληψία του δημοσιογράφου.΄ Στόχος να κατανοήσουν τα διαφορετικά είδη γραπτού λόγου- να έρθουν σε επαφή με τον κώδικα δεοντολογίας των δημοσιογράφων Δράση 4    : Δημιουργούμε το ψηφιακό περιοδικό Δραστηριότητα Οι μαθητές επεξεργάζονται τον ιστότοπο https://schoolpress.sch.gr/ και αναρτούν το υλικό που έχουμε προετοιμάσει                να αναπτύξουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες Στόχος  να αναπτύξουν την κριτική ψηφιακή τους σκέψη-να εξασκηθούν στην παραγωγή γραπτού λόγου-να εξασκηθούν στην έννοια της οργάνωσης-να αναπτύξουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες   Δράση 5    : Δημιουργούμε τον τουριστικό οδηγό της περιοχής μας Δραστηριότητα Η δασκάλα φέρνει διάφορα δείγματα τουριστικών οδηγών. Συζήτηση για το τι θα πρέπει να περιλαμβάνει ένας τουριστικός οδηγός και πώς θα πρέπει να είναι η μορφή του. Στόχος  να μάθουν τι και πώς είναι ένας τουριστικός οδηγός-να αναπτύξουν κριτική τους σκέψη-να αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους-Με της δασκάλα των αγγλικών, μπορεί να πραγματοποιηθεί μετάφραση των οδηγών-να εξοικειωθούν με την αγγλική γλώσσα    
ως προς τη Θεματική Ενότητα Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη  Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ- Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη 
ως προς τη Θεματική Ενότητα Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία Δημιουργώ και Καινοτομώ- Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία 

Διάρκεια: Δεκέμβρης – Ιανουάριος

Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ  ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
 Περιγράφουμε αδρά τις αποφάσεις του συλλόγου διδασκόντων
ως προς τη  Θεματική Ενότητα Ζω καλύτερα – Ευ Ζην Ζω καλύτερα- Ευ ζηνΤμήματα ΣΤ1 ΣΤ2 Γνωρίζω το σώμα μου-  Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση Τίτλος: Stereo- τυπα Δράση 1    : Ενημερωνόμαστε για το πρόγραμμα- Αποσαφηνίζουμε τους όρους «φύλο» και «στερεότυπα» Δραστηριότητα Ζέσταμα- παιχνίδι εμπιστοσύνης Συζήτηση για τη λέξη «φύλο»                   Σε χαρτί του μέτρου κατασκευάζουμε σε φυσικό μέγεθος μια φιγούρα. Λέμε στα παιδιά πως πρόκειται για μια μάγισσα. Ακολουθώντας τη μέθοδο brainstorming, οι μαθητές γράφουν μέσα στη φιγούρα της σκέψης της μάγισσας κι απ’ έξω την όψη της. Συζήτηση σχετική με την έννοια του «στερεότυπου». Στόχος να δεθούν ως ομάδα-να δημιουργήσουν κλίμα εμπιστοσύνης κι ασφάλειας-να κατανοήσουν την έννοια του στερεότυπου-να κατανοήσουν πώς δημιουργούνται τα στερεότυπα    Δράση 2  :   Τα στερεότυπα Δραστηριότητα Η δασκάλα καλεί τους μαθητές να αναφέρουν διάφορα στερεότυπα και γίνεται καταγραφή τους στον πίνακα. Ο δάσκαλος διαβάζει κάποιες προτάσεις και τα παιδιά πηγαίνουν στις τέσσερις γωνίες της τάξης, ανάλογα με το πόσο συμφωνούν. Σε κάθε γωνία της τάξης έχουμε βάλει ένα χαρτί που γράφει: «συμφωνώ απόλυτα», «διαφωνώ απόλυτα», «θέλω λίγο χρόνο να το σκεφτώ», «δεν έχω γνώμη». Μετά από κάθε πρόταση δίνεται χρόνος για συζήτηση. Τα παιδιά μπορούν να μετακινηθούν αν άλλαξαν γνώμη.   Στόχος να σκεφτούν κριτικά-να μάθουν να εντοπίζουν τις στερεοτυπικές απόψεις κι εκφράσεις-να σταθούν κριτικά απέναντι στις στερεοτυπικές αντιλήψεις     Δράση 3 και Δράση 4    : Τίνος είναι το παιχνίδι; Δραστηριότητα Η δασκάλα δείχνει στα παιδιά 2 διαφημίσεις: μία για ένα παιχνίδι για κορίτσια κι άλλη μία για ένα παιχνίδι για αγόρια- Καταγραφή διαφορών Συζήτηση για ένα παιχνίδι το οποίο να ενδιαφέρει και τα αγόρια και τα κορίτσια. Ζωγραφική Δημιουργία ερωτηματολογίου σχετική με τα έμφυλα στερεότυπα με τα οποία μεγαλώνουμε –  οι μαθητές μοιράζουν το ερωτηματολόγιο σε μαθητές άλλων τάξεων. Συλλογή κι επεξεργασία των πληροφοριών – Δημιουργία ραβδογραμμάτων – Ποσοστά – Εξαγωγή συμπερασμάτων Δημιουργία ενός παιχνιδιού που να απευθύνεται τόσο σε αγόρια όσο και σε κορίτσια   Στόχος να αναγνωρίζουν τα έμφυλα στερεότυπα στις διαφημίσεις να ενεργοποιήσουν την δημιουργικότητά τους να μάθουν πώς γίνεται μια έρευνα να εξασκηθούν στην έννοια των ποσοστών και στην εξαγωγή τους   να γίνουν κριτικοί καταναλωτές υπερβαίνοντας τον έμφυλο διαχωρισμό   Δράση 5   : Ο ρόλος των φύλων Δραστηριότητα Δραματοποίηση με κάρτες ρόλων. Συζήτηση σχετικά με τα συναισθήματά τους. Οι γυναίκες πετυχαίνουν. Η δασκάλα ζητά από τους μαθητές να αναζητήσουν στο διαδίκτυο, σε εφημερίδες και περιοδικά περιστατικά γυναικών που διέπρεψαν σε κάποιον τομέα ή που κατάφεραν κάτι παρά τις αντίξοες συνθήκες που βίωσαν. Συζήτηση σχετικά με τις πληροφορίες που έφεραν Στόχος  να βιώσουν οι μαθητές το πώς νιώθει όποιος ακολουθείτε από μια «ταμπέλα» – κάποιο στερεότυπο να διαχειριστούν μία έμφυλη διάκριση να επικοινωνήσουν τα συναισθήματα και τις σκέψεις του να ευαισθητοποιηθούν και να παραδειγματιστούν να επικοινωνήσουν τα συναισθήματα και τις σκέψεις τους   Δράση 6  : Δημιουργούμε το δικό μας podcast Δραστηριότητα Η δασκάλα δείχνει στα παιδιά το ηλεκτρονικό μαθητικό ραδιόφωνο http://europeanschoolradio.eu/#  και τους βάζει να ακούσουν ορισμένα podcasts. Δημιουργία του podcast (το οποίο μπορεί να περιέχει τις απόψεις τους, μηνύματα , μια δική τους ιστορία (κατασκευασμένη από όλους με μία φράση) κι ένα δικό τους τραγούδι, που θα δημιουργήσουν με τη μουσικό του σχολείου) Στόχος να μάθουν τι είναι το podcast να αναπτύξουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους  
ως προς τη Θεματική Ενότητα Φροντίζω το Περιβάλλον – Περιβάλλον Φροντίζω το ΠεριβάλλονΤμήμα Β1 Β2 «Ο σεισμός» Δράση 1   Φυσικοί κίνδυνοι Στόχος: Ποιοι είναι οι φυσικοί κίνδυνοι. Δραστηριότητα: Βίντεο με φυσικούς κινδύνους. Εννοιολογικός χάρτης. Φύλλο εργασίας. Δράση 2  Στόχος: Τι είναι ο σεισμός και πώς δημιουργείται. Δραστηριότητα: Παραμύθι, συζήτηση. Αναπαράσταση του εσωτερικού της γης. Φωτόδεντρο. Πείραμα, κατασκευή με lego. Δράση 3 Στόχος: Προετοιμασία για σεισμό. Δραστηριότητα: Κουτί/σακίδιο έκτακτης ανάγκης. Οδηγίες του ΟΑΣΠ, εκπαιδευτικό βίντεο. Φύλλο εργασίας. Δράση 4 Στόχος: Τι κάνω κατά τη διάρκεια του σεισμού. Εφαρμόζω σωστά τις οδηγίες. Δραστηριότητα: Άσκηση σεισμού. Αφίσα και βίντεο από τον ΟΑΣΠ. Κουίζ γνώσεων. Δράση 5 Στόχος: Ενέργειες μετά τον σεισμό. Ενημέρωση μαθητών και οικογένειας.  Δραστηριότητα: Κατασκευή αφίσας. Παρουσίαση τραγουδιού με θέμα τον σεισμό.   Τμήμα Δ1 ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ-ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ   Το νερό με μέτρο!   Δράση 1    Τι είναι το νερό́ για μένα; : δραστηριότητες με στόχο να ενεργοποιήσουν  πρότερη γνώση. Να εκφράζονται με το σώμα τους. Να αναπτύξουν δεξιότητες σκέψης: ταξινόμηση. Να δημιουργούν συνεργατικά́. (2 ώρες) Δράση 2    Μια σταγόνα παντού́ : δραστηριότητες με στόχο να αναπτύξουν αυτοπεποίθηση και κοινωνικές δεξιότητες. Να έρθουν σε επαφή́ με βασικές έννοιες του νερού́ (π.χ. μορφές, χρήσεις, κύκλος κτλ.). Να εξασκήσουν τη φαντασία τους. Να αναπτύξουν δεξιότητες γραπτής έκφρασης. Να αντιληφθούν τα στάδια δημιουργίας ενός βιβλίου. (3 ώρες) Δράση 3    Το νερό́ στον κόσμο : δραστηριότητες με στόχο να καλλιεργήσουν τον οπτικό γραμματισμό. Να αναπτύξουν δεξιότητες του νου (visible thinking). Να αναπτύξουν ενσυναίσθηση και ευαισθησία. Να αναγνωρίζουν τα προβλήματα που προκύπτουν από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Να υιοθετούν διαφορετική́ οπτική́ γωνιά. Να εκφράζουν τα συναισθήματά τους. Να αναγνωρίζουν το νερό́ ως φυσικό́ πόρο. (2 ώρες) Δράση 4    To νερό́ στο σχολείο μας : δραστηριότητες με στόχο να αναπτύξουν δεξιότητες σκέψης: παρατήρηση, συλλογή́ δεδομένων, συμπέρασμα. Να αντιληφθούν την αξία της επιστημονικής έρευνας για την εξαγωγή́ συμπερασμάτων. Να αναπτύξουν πρωτοβουλίες για ανάληψη δράσης. Να εντοπίζουν προβλήματα και να προτείνουν λύσεις. (2 ώρες) Δράση 5    Αλλάζουμε :δραστηριότητες με στόχο να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας. Να αξιολογούν τη συμπεριφορά́ τους και να αναλαμβάνουν δέσμευση για αυτοβελτίωση. Να εξοικειωθούν με το κειμενικό είδος της επίσημης επιστολής. Να διεκδικούν μέσα στο θεσμικό πλαίσιο. (2 ώρες)   Τμήμα Δ2 Τίτλος: « Ανακαλύπτοντας τους φυσικούς θησαυρούς της χώρας μας » Στόχοι: •            να γνωρίσουν οι μαθητές σημαντικά φυσικά μνημεία  του τόπου μας . •            να ανταλλάξουν εμπειρίες από ταξίδια στη χώρα μας . •            να ευαισθητοποιηθούν ως προς την προστασία της φυσικής παγκόσμιας κληρονομίας μας.   Προσδοκώμενες Δεξιότητες: •            κοινωνικής ενσυναίσθηση και ευαισθητοποίησης  στην  ανάγκη προστασίας των φυσικών μας θησαυρών . •            υπευθυνότητα , προσαρμοστικότητα . •            δεξιότητες  ψηφιακής τεχνολογίας. Δραστηριότητες: •            Επίσκεψη σε μνημείο παγκόσμιας φυσικής κληρονομιάς Natura 2000 ( εθνικός δρυμός Σουνίου ) . •            Παιχνίδι συνεργασίας (παζλ). •            Δημιουργία ψηφιακού φωτογραφικού άλμπουμ . •            Παρουσιάσεις μαθητών επιλεγμένων φυσικών μνημείων του τόπου καταγωγής τους . •            Προβολή ταινίας   Τμήμα Ε1 ΥΠΟΘΕΜΑΤΙΚΗ ꓽ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ , ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣꓽ « Ου μετανοείν, αλλά  προνοεί  χρη  τον άνδρα τον σοφόν»  Επίχαρμος ΔΡΑΣΗ 1ꓽ Τα είδη των φυσικών καταστροφών (προβολή βίντεο) Στόχος ꓽ Να ενημερωθούν οι μαθητές για φαινόμενα που προκαλούνται από τη φύση και όχι από ανθρωπογενείς αιτίες. ΔΡΑΣΗ 2 ꓽ Το ηφαίστειο της Σαντορίνης , ένα γεγονός με παγκόσμιο αντίκτυπο. Στόχος ꓽ Η έκρηξη του ηφαιστείου είναι γνωστή από την Ιστορία και αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της δύναμης της φύσης που μπορεί να ανατρέψει ολόκληρους πολιτισμούς. Επίσης αποτελεί ενεργό ηφαίστειο στον ελλαδικό χώρο. ΔΡΑΣΗ 3 ꓽ Συζητάμε για το φαινόμενο των πρόσφατων πυρκαγιών που έπληξαν την Ελλάδα το φετινό καλοκαίρι. Αναζητούμε πηγές , όπως φωτογραφίες, άρθρα εφημερίδων κλπ Στόχος ꓽ δημιουργία προβληματισμού για τις συνέπειες στο περιβάλλον, οικολογικές, οικονομικές, κοινωνικές, κλιματικές κλπ ΔΡΑΣΗ 4 ꓽ Ο κατάλογος προστασίας του δάσους. Είμαι  μικρός, τι πρέπει να κάνω για να διασωθούν τα εναπομείναντα δάση στη χώρα μου ꓼ Τα παιδιά σκέφτονται και συντάσσουν τις προτάσεις τους. Στόχος ꓽ Να καλλιεργηθεί κλίμα ακτιβισμού και εθελοντισμού. ΔΡΑΣΗ  5 ꓽ Διέδωσε το μήνυμα παντού… Δημιουργία αφίσας  που θα αναρτηθεί σε εμφανές σημείο του Σχολείου για ενημέρωση και διάχυση της ιδέας της προστασίας από τις πυρκαγιές. Στόχος ꓽ Η πρόληψη σώζει, η σωστή ενημέρωση οδηγεί στην πρόληψη.   Τμήμα Ε2 Φροντίζω το περιβάλλον 1. Κλιματική αλλαγή-Φαινόμενο του θερμοκηπίου 2. Κλιματική αλλαγή-Τρύπα του όζοντος 3. Κλιματική αλλαγή-Χρήση μη ανανεώσιμων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 4. Οικολογία – Ανακύκλωση και οφέλη 5. Οικολογία-Δικαιώματα των ζώων Δραστηριότητες 1.Παρακολούθηση βίντεο 2.Φύλλα εργασίας 3.Ατομική διερεύνηση στο διαδίκτυο 4.Σχεδιασμός αφίσας   Στόχοι 1. Να έρθουν σε επαφή τα παιδιά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το περιβάλλον. 2. Να γνωρίσουν τις μακροπρόθεσμες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. 3. Να διαμορφώσουν οικολογική συνείδηση.  4. Να ενδιαφέρονται για την ευζωία των ζώων. Δεξιότητες: Ενσυναίσθηση και ευαισθησία, ολιστική σκέψη, επίλυση προβλημάτων      
ως προς τη Θεματική Ενότητα Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη  Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ- Κοινωνική Συναίσθηση και ΕυθύνηΤμήμα Γ1 Γ2 Συμπεριλαμβάνει: Αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα Τίτλος:  Διαμόρφωση θετικής στάσης απέναντι στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και αποδοχή τους   Δεξιότητες στόχευσης του εργαστηρίου              Συνεργατική μάθηση Κριτική σκέψη Επικοινωνία και διάλογος Ενσυναίσθηση και ευαισθησία Επικοινωνία          
ως προς τη Θεματική Ενότητα Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία Δημιουργώ και Καινοτομώ- Δημιουργική Σκέψη και ΠρωτοβουλίαΑ1 ΚΑΙ Α2 ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ: «Ο κύκλος του νερού» ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Να προσεγγίσουν με ποικίλους τρόπους το φαινόμενο του κύκλου του νερού και αφού εντοπίσουν τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από τα καιρικά φαινόμενα, να προσπαθήσουν να δώσουν λύση. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΘΟΥΝ: Δεξιότητες μάθησης του 21ου αιώνα 4cs: Κριτική σκέψη ,Επικοινωνία ,Συνεργασία ,Δημιουργικότητα Δεξιότητες της τεχνολογίας, της μηχανικής και της επιστήμης: Δεξιότητες Μοντελισμού και προσομοίωσης      
  

Διάρκεια: Φεβρουάριος – Μάρτιος

Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ  ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
 Περιγράφουμε αδρά τις αποφάσεις του συλλόγου διδασκόντων
ως προς τη  Θεματική Ενότητα Ζω καλύτερα – Ευ Ζην Ζω καλύτερα- Ευ ζην 
ως προς τη Θεματική Ενότητα Φροντίζω το Περιβάλλον – Περιβάλλον Φροντίζω το Περιβάλλον 
ως προς τη Θεματική Ενότητα Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη  Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ- Κοινωνική Συναίσθηση και ΕυθύνηΑ1 ΚΑΙ Α2 ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ» ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Να προσεγγίσουν οι μικροί μας μαθητές, με βιωματικό τρόπο, ζητήματα, όπως η ισότητα, η ελευθερία του λόγου, η ασφάλεια, η διαφορετικότητα και η δικαιοσύνη. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΘΟΥΝ:      ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΖΩΗΣ: σεβασμό στη διαφορετικότητα, συμμετοχή, ανταλλαγή πληροφοριών, δημιουργική αντιπαράθεση, κριτική στάση με τη διατύπωση κατάλληλων ερωτήσεων   ΤΜΗΜΑ Β1,Β2 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ  «ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ» Δράση 1 Στόχος: Να προσεγγίσουν την έννοια του εθελοντισμού.  Δραστηριότητα: Ψηφιακές δραστηριότητες. Λογοτεχνικά κείμενα. Φύλλα εργασίας. Δράση 2 Στόχος: Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός εθελοντή. Δραστηριότητα: Ερωτηματολόγιο. Δραστηριότητα « Το δέντρο μου». Φύλλο εργασίας. Γνωριμία με φορέα εθελοντικής εργασίας. Δράση 3 Στόχος: Ποιες είναι οι αρχές και το οφέλη του εθελοντισμού. Δραστηριότητα: Δημιουργία έρευνας για τον εθελοντισμό. Γνωριμία με το περιοδικό « Νοιάζομαι και δρω». Δράση 4 Στόχος: Να γίνουν εθελοντές. Δραστηριότητα: Κοινωνικό παντοπωλείο. Συλλογή καπακιών, καθαρισμός αυλής, bazar βιβλίων. Δράση 5 Στόχος: Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών του σχολείου για τον εθελοντισμό. Δραστηριότητα: Κατασκευή αφισών, ενημέρωση για τη δράση μας, τραγούδια.     Τμήμα Δ1,Δ2 ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ   5 δραστηριότητες = 11 ώρες Τα δικαιώματα των παιδιών. Δράση 1    Τι χρειάζεται ο άνθρωπος για να ζήσει; : Να ζήσουν οι μαθητές/τριες της τάξης να την ευκαιρία μιας πρώτης εισαγωγής στην έννοια της «ανάγκης» και «επιθυμίας» και αντίστοιχης διάκρισης τους. Να καλλιεργήσουν την αυτοπεποίθηση στην έκφραση της προσωπικής άποψης. (2 ώρες) Δράση 2    Επιθυμίες, ανάγκες αλλά και δικαιώματα: δραστηριότητες με στόχο την γνωριμία της έννοιας του δικαιώματος σε αντιδιαστολή με αυτές των αναγκών και των επιθυμιών.  Σύνδεση βασικών αναγκών με δικαιώματα. (2 ώρες) Δράση 3    Τα δικαιώματα των παιδιών. : δραστηριότητες με στόχο να οικοδομήσουν την έννοια του δικαιώματος και του περιεχόμενου της. Να πληροφορηθούν για τα κείμενα που αναφέρονται στα δικαιώματα τους. (2 ώρες) Δράση 4    Γνωριμία με κείμενα άρθρων από τη Σύμβαση για τα δικαιώματα των παιδιών. : Να ζήσουν μια πρώτη ευκαιρία γνωριμίας τους με το περιεχόμενο της Απλοποιημένης έκδοσης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού. (2 ώρες) Δράση 5    Μπορώ να βοηθήσω; : δραστηριότητες με στόχο τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων στην πράξη για όλα τα παιδιά. Την αλληλεγγύη και την αλληλοβοήθεια στα παιδιά. (3 ώρες)   Τμήμα Ε1 ΥΠΟΘΕΜΑΤΙΚΗ ꓽ  ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ  ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ꓽ « Γίνε κι εσύ εθελοντής, υιοθέτησε τον κήπο του Σχολείου σου.» ΔΡΑΣΗ 1 ꓽ Τι είναι ο εθελοντισμός ꓼ Γράφω τις σκέψεις μου. Οι απαντήσεις τοιχοκολλώνται στην αίθουσα. Στόχος ꓽ Να ανακαλύψουν οι μαθητές μια  στάση ζωής σχεδόν ανύπαρκτη στην ελληνική πραγματικότητα. ΔΡΑΣΗ 2 ꓽ Μάθε να κρίνεις , τι είναι εθελοντισμός και τι όχι. Παιχνίδι – ερωτηματολόγιο για τη διάκριση εθελοντικών και μη δράσεων. Στόχος ꓽ Να ανακαλύψουν οι μαθητές ποιος είναι ο πραγματικός εθελοντισμός. ΔΡΑΣΗ 3 ꓽ Συζήτηση για τους τομείς προσφοράς, προτάσεις για δράση όπως να φροντίσουμε ένα χώρο του Σχολείου. Στόχος ꓽ Να δραστηριοποιηθούν οι μαθητές  σε κάτι ευχάριστο και εφικτό για την ηλικία τους. ΔΡΑΣΗ 4 ꓽ Αναζήτηση εθελοντικών ομάδων σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο. Επίσκεψη σε κάποια από αυτές. Συνέντευξη με ανθρώπους που προσφέρουν. Στόχος ꓽ Να αποκτήσουν τα παιδιά υγιή πρότυπα που έχουν να προσφέρουν στην κοινωνία και να τα μιμηθούν. Να καλλιεργήσουν την ενσυναίσθηση. ΔΡΑΣΗ 5 ꓽ Ξεκινάμε το σχέδιο δράσης που συμφωνήσαμε. Υιοθετούμε τον κήπο του Σχολείου μας και οργανώνουμε τα βήματα για να τον ζωντανέψουμε ξανά. Επίσκεψη στον χώρο, φωτογράφιση ,καταγραφή αναγκών. Στόχος ꓽ Τα παιδιά να μάθουν να οργανώνονται για την επίλυση μιας προβληματικής κατάστασης και να κάνουν προτάσεις. ΔΡΑΣΗ 6 ꓽ Ημέρα δράσης. Με γάντια και πολλή όρεξη ξεκινάμε τον καθαρισμό και το φύτεμα. Κάθε παιδί υιοθετεί το φυτό που έβαλε στο χώμα. Τοποθετούνται ποτίστρες για τα πουλάκια και όποιο ζωάκι ζει στον κήπο μας. Στόχος ꓽ Να αισθανθούν οι μαθητές την ομορφιά της δημιουργίας, να συνειδητοποιήσουν ότι η προσφορά είναι χαρά. ΔΡΑΣΗ 7ꓽ  Αξιολόγηση  της δραστηριότητας, επίσκεψη στον νέο κήπο, φωτογράφιση ,σύγκριση με το «πριν». Στόχος ꓽ Να αναπτύξουν οι μαθητές το αίσθημα της προσωπικής ευθύνης αλλά και τη χαρά της ομαδικής δουλειάς και του ομαδικού αποτελέσματος. Τμήμα Ε2  Ενδιαφέρομαι και ενεργώ-Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη 1. Ανθρώπινα δικαιώματα- Βασικά ανθρώπινα δικαιώματα 2.Ανθρώπινα δικαιώματα- Δικαιώματα  των παιδιών 3. Ανθρώπινα δικαιώματα – Ιστορική ανασκόπηση και περιπτώσεις 4. Ισότητα των φύλων-Ιστορική ανασκόπηση – Αγώνες για ισότητα 5. Ισότητα των φύλων-Σύγχρονη πραγματικότητα – Προτάσεις  για την ισότητα Δραστηριότητες 1. Παρακολούθηση Βίντεο 2. Διερεύνηση στο διαδίκτυο 3. Ατομικές εργασίες Στόχοι 1. Να εξοικειωθούν οι μαθητές με την ιστορικότητα της ανισότητας μεταξύ των δύο φύλων και των πιθανών αιτιών για την εδραίωσή της. 2. Να γνωρίσουν σπουδαία γυναικεία ιστορικά πρόσωπα και οργανώσεις για την προώθηση της ισότητας. 3. Να καταγράψουν την σύγχρονη πραγματικότητα και να προτείνουν δράσεις/μέτρα για την εδραίωση της ισότητας. Δεξιότητες: Κριτική Σκέψη, επικοινωνία, ενσυναίσθηση και ευαισθησία, κοινωνικές δεξιότητες  
ως προς τη Θεματική Ενότητα Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία Δημιουργώ και Καινοτομώ- Δημιουργική Σκέψη και ΠρωτοβουλίαΤμήμα Γ1 Γ2 Επιχειρηματικότητα- Γνωριμία με επαγγέλματα Τίτλος:  Επαγγέλματα του μέλλοντος Δεξιότητες στόχευσης του εργαστηρίου              Ψηφιακή τεχνολογία Ψηφιακή επικοινωνία Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο. Διάλογος Κριτική σκέψη Συνεργασία Δημιουργικότητα   Τμήμα ΣΤ1 ΣΤ2 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ  Επιχειρηματικότητα- Αγωγή Σταδιοδρομίας – Γνωριμία με επαγγέλματα Τίτλος : Company Junior ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ(5): Παρακολουθούμε το πρόγραμμα «JA Company Junior» Δραστηριότητα Στόχος To πρόγραμμα αναπτύσσεται με άξονα μια ομαδική βιωματική δραστηριότητα, κατά την οποία οι μαθητές δημιουργούν το προσχέδιο μιας «μαθητικής εικονικής επιχείρησης»                        ανάληψη ευθύνης, σχεδιασμός και προγραμματισμός, συνεργασία, επικοινωνία, διαχείριση χρόνου, λήψη απόφασης, επίλυση προβλημάτων, ανάληψη πρωτοβουλιών, δέσμευση    

Διάρκεια: Απρίλιος – Μάιος

Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ  ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
 Περιγράφουμε αδρά τις αποφάσεις του συλλόγου διδασκόντων
ως προς τη  Θεματική Ενότητα Ζω καλύτερα – Ευ Ζην Ζω καλύτερα- Ευ ζην  Α1 ΚΑΙ Α2 ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ:  «ΚΑΘΑΡΑ ΔΟΝΤΙΑ …ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ» ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές στο θέμα της προληπτικής ιατρικής ιδιαίτερα στο τομέα της στοματικής υγιεινής,να αντιληφθούν τη σχέση της στοματικής υγιεινής με τη διατροφή. Να αναπτύξουν σύγχρονες δεξιότητες προκειμένου να συνδυάζουν τις  
ως προς τη Θεματική Ενότητα Φροντίζω το Περιβάλλον – Περιβάλλον Φροντίζω το ΠεριβάλλονΤμήμα Γ1 Γ2 Παγκόσμια και Τοπική πολιτιστική κληρονομιά Τίτλος:  Αιγαίο πέλαγος,  Η θάλασσα που ενώνει λαούς και δημιουργεί πολιτισμούς   Δεξιότητες στόχευσης του εργαστηρίου              Κριτική σκέψη Συνεργατική μάθηση Οργανωτική ικανότητα Παρατήρηση και ανακάλυψη Ψηφιακή δεξιότητα Επικοινωνία και διάλογος Ανάληψη πρωτοβουλιών..   Τμήμα ΣΤ1 ΣΤ2 Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός – Διαφορετικότητα Τίτλος: Όλοι ίσοι  Δράση 1    : Τι σημαίνει συμπερίληψη, διαφορετικότητα και ενσυναίσθηση; (εννοιολογική αποσαφήνιση των όρων). Brainstorming σχετικό με τις έννοιες «συμπερίληψη», «διαφορετικότητα», «ενσυναίσθηση» .Συζήτηση   Δραστηριότητα Ζέσταμα- παιχνίδι εμπιστοσύνης                        Στόχος οι μαθητές να εμπιστευθούν και να τους εμπιστευθούν να επικοινωνήσουν να κατανοήσουν τις τρεις αυτές έννοιες να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με τις τρεις αυτές έννοιες               Δράση 2    : Ανάπηρη πόλη Δραστηριότητα Βλέπουμε το video «ανάπηρη πόλη» στο youtube . Οι μαθητές συμπληρώνουν στο φύλλο εργασίας μια θετική και μια αρνητική σκέψη που έκαναν σχετική με όσα είδαν και βίωσαν στο εργαστήριο Καταγράφουμε στο φύλλο εργασίας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι με αναπηρία. Οι σύμβουλοι του Δημάρχου. Η δασκάλα σε ρόλο δημάρχου, χωρίζει τους μαθητές σε ομάδες – που αποτελούν μικρά συμβούλια. Το καθένα συζητά και προτείνει στην ολομέλεια της τάξης κάποιες λύσεις για τα προβλήματα που προαναφέραμε. Συζήτηση και συμπλήρωση του φύλλου εργασίας Στόχος να ενημερωθούν σχετικά με τα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι με αναπηρία να ευαισθητοποιηθούν να εξασκηθούν στον τρόπο επίλυσης προβλημάτων να συνεργαστούν να εκφραστούν να εξασκηθούν στον δημοκρατικό διάλογο να εκφράσουν ελεύθερα τα συναισθήματα και τις σκέψεις τους    Δράση 3    : Εξερευνούμε τον κόσμο χωρίς όραση… Δραστηριότητα Ζέσταμα- παιχνίδι εμπιστοσύνης «η καθοδήγηση». Οι μαθητές κλείνουν τα μάτια και μαντεύουν ποιον ήχο ακούν . (Πρόγραμμα Μελίνα – ο ήχος της μουσικής).Καταγράφουν τον ήχο στο φύλλο εργασίας. Η δασκάλα μιλάει στους μαθητές για την γραφή Braille, μέσα από τις αναφορές των παιδιών σε προυπάρχουσες εμπειρίες τους με τη συγκεκριμένη γραφή. Σε μια κόλλα χαρτί κατασκευάζουν το αλφαβητάρι της γραφής Braille. Στόχος οι μαθητές να εμπιστευθούν και να τους εμπιστευθούν να επικοινωνήσουν να μάθουν για τη γραφή braille να ενεργοποιήσουν τη δημιουργικότητά τους να συνειδητοποιήσουν πως υπάρχει λύση στις δυσκολίες να αναπτύξουν τη φαντασία τους να ενεργοποιήσουν την ακοή τους   Δράση 4     : Μουσείο Αφής Δραστηριότητα Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Μουσείο Αφής       Στόχος να ευαισθητοποιηθούν να συνειδητοποιήσουν πως υπάρχει λύση στις δυσκολίες να εξασκηθούν στη χρήση της αφής και της ακοής, ως αντικαταστάτριες της όρασης   Δράση 5     : Είμαστε διαφορετικοί αλλά ίσοι Δραστηριότητα Ο δάσκαλος δίνει διάφορες «εντολές», ώστε οι μαθητές να κάνουν πράγματα που δυσκολεύονται (π.χ. να γράψουν με το αριστερό τους χέρι, να κάνουν μία διαδρομή με κουτσό κτλ.) Ο δάσκαλος παρουσιάζει στους μαθητές εικόνες από όμορφα τοπία. Ο καθένας διαλέγει αυτό που του άρεσε περισσότερο και το αιτιολογεί σε ένα μικρό γραπτό κείμενο. Ο κάθε μαθητής έχει 1’ για να περιγράψει τον εαυτό του με βάση κάποιο αντικείμενο που για κάποιον λόγο τον χαρακτηρίζει Στόχος                να ενεργοποιήσουν την ενσυναίσθηση η αναγνώριση της μοναδικότητας του καθενός η επισήμανση της σημαντικότητας των προσωπικών γνωρισμάτων κάθε ατόμου να κατανοήσουν πως όλοι είμαστε διαφορετικοί   Δράση 6 Δράση 7        : Ώρα για δράση! Δραστηριότητα Το κάθε παιδί φτιάχνει το δικό του μικρό βιβλιαράκι, σχετικό με τη διαφορετικότητα και την αποδοχή (επιμελείται την εικονογράφηση κτλ.). Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα https://www.animaker.com/ δημιουργούν το δικό τους animation βίντεο, σχετικό με το θέμα   Στόχος να αναπτύξουν την φαντασία και τη δημιουργικότητά τους να αναπτύξουν την ικανότητά τους στην παραγωγή γραπτού λόγου να αναπτύξουν την φαντασία και τη δημιουργικότητά τους να αναπτύξουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες    
ως προς τη Θεματική Ενότητα Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη  Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ- Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη 
ως προς τη Θεματική Ενότητα Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία Δημιουργώ και Καινοτομώ- Δημιουργική Σκέψη και ΠρωτοβουλίαΤμήμα Β1 Β2 «ΞΟΔΕΥΩ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» Δράση 1 Στόχος: Γνωριμία με τα ευρώ. Η έννοια του εισοδήματος-χαρτζιλίκι. Σχέση εργασίας-πληρωμής. Δραστηριότητα: Κόβουμε ψεύτικα νομίσματα. Συζήτηση και χρήση πίνακα. Εννοιολογικός χάρτης στον υπολογιστή. Δράση 2 Στόχος: Η διαφορά των εννοιών «έχω ανάγκη» και «επιθυμώ» Δραστηριότητα: Δημιουργία παιχνιδιού με κάρτες. Φύλλο εργασίας. Δράση 3 Στόχος: Ιεραρχώ τις ανάγκες και ξοδεύω με σύνεση. Δραστηριότητα: Προσομοίωση διαχείρισης με ψεύτικα ευρώ και φασόλια. Φύλλα εργασίας. Δράση 4 Στόχος: Να κάνουν προϋπολογισμό του εισοδήματός τους.( χαρτζιλίκι)  Δραστηριότητα: Καταγραφή εβδομαδιαίων εξόδων. Αξιολόγηση αναγκών και αιτιολόγηση σε φύλλα εργασίας. Δράση 5 Στόχος: Κατανόηση των εννοιών «δανείζομαι» και «επιστρέφω». Τελική αξιολόγηση εργαστηρίου. Δραστηριότητα: Φύλλο εργασίας με κάρτες. Κατασκευή επιτραπέζιου παιχνιδιού.   Τμήμα Δ1 Δ2   STEM – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ 5 δραστηριότητες = 10 – 12 ώρες.   Οι μικροί μετεωρολόγοι Δράση 1    Δημιουργική χρήση ψηφιακών μέσων. : δραστηριότητες με στόχο τη χρήση της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής.  (2 ώρες) Δράση 2    Καιρικά φαινόμενα : δραστηριότητες με στόχο την αναγνώριση των καιρικών φαινομένων και τις μεταβολές του καιρού. (2 ώρες) Δράση 3     : δραστηριότητες με στόχο τη σύνδεση του καιρού με τις καθημερινές συνήθειες των ανθρώπων. (2 ώρες)   Δράση 4    : δραστηριότητες με τη χρήση TYX PAINT για τη δημιουργία χαρτών καιρού και την τακτική ενημέρωσή τους. (3-4 ώρες) Δράση 5   : δραστηριότητες με στόχο την εξοικείωση των μαθητών και των μαθητριών στη χρήση μετεωρολογικών ιστοσελίδων (π.χ. meteo). (2 ώρες)   Τμήμα Ε1 ΘΕΜΑΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ  2 ꓽ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ ΥΠΟΘΕΜΑΤΙΚΗ ꓽ STEM – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΤΙΤΛΟΣ ꓽ «Διαδίκτυο, τόσο απαραίτητο, αλλά και τόσο επικίνδυνο» ΔΡΑΣΗ 1ꓽ Η έννοια του διαδικτύου (προβολή video) Στόχος ꓽ κατανόηση της έννοιας και της χρησιμότητας ΔΡΑΣΗ 2 ꓽ Χωρισμός των μαθητών σε δύο ομάδες. Οι μισοί καταγράφουν τα θετικά της χρήσης, οι άλλοι μισοί τα αρνητικά. Ανάρτηση σε πίνακα, σε μορφή «στιλό». Στόχοςꓽ άσκηση παρατηρητικότητας, στοχασμού, κριτικής σκέψης. ΔΡΑΣΗ 3 ꓽ Κατασκευή ερωτηματολογίου. Πόσο χρόνο καταναλώνω στο διαδίκτυο ꓼ Πίνακας συμπερασμάτων σε μορφή γραφημάτων και ποσοστών. Στόχος ꓽ μαθαίνω να φτιάχνω ερωτηματολόγιο και να αναπαριστώ τα αποτελέσματα σε μορφή γραφημάτων. ΔΡΑΣΗ 4 ꓽ  Χρησιμοποιώ το διαδίκτυο για να… Διατύπωση επιλογών χρήσης στην καθημερινότητα. Καλές πρακτικές. Στόχος ꓽ αντίληψη της αναγκαιότητας του μέσου στη ζωή μας. ΔΡΑΣΗ 5 ꓽ Πώς με επηρεάζει το διαδίκτυοꓼ Δημιουργία καρτελών με ερωτήσεις που θα απαντήσουν ελεύθερα οι μαθητές και θα προβούν σε διαπιστώσεις. Στόχος ꓽ Να διαπιστώσουν οι μαθητές ότι το διαδίκτυο επηρεάζει τις επιλογές τους και δημιουργεί πρότυπα ζωής, όχι πάντα υγιή. Εξαγωγή γραφημάτων, συζήτηση. Τμήμα Ε2 Δημιουργώ και Καινοτομώ-Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία   1. Επιχειρηματικότητα-Γνωριμία με τον κόσμο των επιχειρήσεων 2. Επιχειρηματικότητα-Διανομή ρόλων και κανόνες λειτουργίας της επιχείρησης 3.Επιχειρηματικότητα-Δημιουργία προϊόντων με σκοπό την πώληση(έξοδα, διαδικασία παραγωγής, πώληση, εκτιμώμενα έσοδα). 4.Επιχειρηματικότητα-Κοινωνική Ευθύνη(Επιχειρήσεις και κοινωνία) Δραστηριότητες 1. Συζήτηση-Brainstorming 2. Παρουσίαση εργασίας γονέα/Ενημέρωση από επαγγελματία γονέα 3.Καταγραφή ρόλων και κανονισμών λειτουργίας σε καταστατικό 4. Δημιουργία προϊόντων 5. Πώληση προϊόντων και ισολογισμός Στόχοι 1. Να γνωρίσουν οι μαθητές τον κόσμο των επιχειρήσεων 2. Να κατανοήσουν τις απαιτήσεις για τη δημιουργία μιας επιχείρησης  

Η διάρκεια των Εργαστηρίων σε κάθε θεματικό κύκλο θα είναι 7 εβδομάδες (5 έως 7 εργαστήρια) διάρκειας 2 έως 3 ωρών το κάθε Εργαστήριο.

Οι δράσεις μας θα αναπροσαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες των παιδιών. Γι’ αυτό το λόγο θα γίνεται ταχτική αξιολόγηση και παρεμβάσεις και αλλαγές όπου χρειάζεται.

Η Διεύθυνση του σχολείου