Εγγραφές μαθητών/τριών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2023-24

News

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Α’ ΤΑΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024

ΗΜΕΡΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Από Τετάρτη  1 Μαρτίου έως  Δευτέρα 20   Μαρτίου  2023.
Προτείνεται η προσέλευση σας για εγγραφή να γίνεται από Τετάρτη  1 Μαρτίου έως  Παρασκευή 17   Μαρτίου  2023  
Ώρες εγγραφών : από τις ώρες 10:00 -12:00 π.μ

Επισημαίνεται ότι τη σχολική χρονιά 2023-2024 στην Α’ Τάξη          του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2017 έως και 31-12-2017.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

  1. Πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού από το Δήμο/Κοινότητα το οποίο εκδίδεται το τελευταίο πριν από την εγγραφή του παιδιού τρίμηνο και στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης (Προαιρετικά – Μπορεί να εκδοθεί και από το σχολείο)
  2. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του μαθητή ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
  3. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.).
  4. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του διευθυντή του σχολείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή (Προτιμώνται: Απόδειξη Δ.Ε.Η. ή Ο.Τ.Ε. ή Ε.ΥΔ.Α.Π. ή θεωρημένο μισθωτήριο συμβόλαιο ή συμβόλαιο ιδιοκτησίας ακινήτου ή εκκαθαριστικό σημείωμα από την οικεία Δ.Ο.Υ. (στο όνομα των γονέων/κηδεμόνων του μαθητή).
  5. Βεβαίωση Παρακολούθησης Νηπιαγωγείου.