Εκπαιδευτικό Υλικό

 

 

 

 

Στη σελίδα αυτή θα γίνεται ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού σε διάφορες μορφές από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου (pdf, word, video, εφαρμογές κτλ.).

Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΓΛΩΣΣΑ

  1. Τα σημεία στίξης: http://users.sch.gr/pkotsis/4/b-taxi/glossa/q-b7-lang-stixi%20(Web)/index.htm 

2. Το γράμμα ξ: http://www.jele.gr/activity/a/language/glossa021.swf

3. Το δίψηφο σύμφωνο τσ: http://www.jele.gr/activity/a/language/glossa033.swf

4. Το δίψηφο φωνήεν αυ: http://www.jele.gr/activity/a/language/glossa034.swf  και http://www.jele.gr/activity/a/language/glossa035.swf

5. Το δίψηφο φωνήεν ευ: http://www.jele.gr/activity/a/language/glossa036.swf και http://www.jele.gr/activity/a/language/glossa037.swf

6. Συλλαβές: http://users.sch.gr/pkotsis/4/b-taxi/glossa/q-b1-lang-syllaves-1%20(Web)/index.html

7. Τονική διάκριση: http://www.jele.gr/activity/b/language/glossaB002.swf

8. Συλλαβισμός: http://www.jele.gr/activity/b/language/glossaB018.swf

9. Δίψηφα σύμφωνα : http://www.jele.gr/activity/b/language/glossaB006.swf

10. Ενικός\Πληθυντικός αριθμός: http://users.sch.gr/pkotsis/4/b-taxi/glossa/q-b3-lang-katalixeis%20(Web)/index.html

11. Διπλά αθροίσματα: https://www.ictgames.com/mobilePage/archeryDoubles/index.html

12. Συμμετρία: https://www.softschools.com/math/geometry/symmetry_game/

13. Επανάληψη 1ης ενότητας: https://atheo.gr/yliko/mathb/1.q/index.html

ΜΕΛΕΤΗ

  1. Το σχολείο του Ντροπαλού: http://www.jele.gr/activity/b/study/meletiB001.swf

2. Η βόλτα της Τολμηρής: http://www.jele.gr/activity/b/study/meletiB005.swf