ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ – ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Uncategorized

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 Προσωπικά στοιχεία :

 1. Όνομα: Σταύρος
 2. Επώνυμο: Κώστογλου

Τίτλοι σπουδών:

 1. Μεταπτυχιακός τίτλος: «Μοντέλα σχεδιασμού και ανάπτυξης εκπαιδευτικών μονάδων»

Εκπ. Ίδρυμα: ‹‹ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ   ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΎ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ›› , της σχολής Ανθρωπιστικών επιστημών , του Πανεπιστημίου Αιγαίου με ημερομηνία απόκτησης την 26/7/2012

 1. Πρώτη και Δεύτερη Ξένη Γλώσσα, Επιπέδου Β2 ή ανώτερου του Β2:

Τίτλος:Certificate of Proficiency in English(C2) –Εκπ. Ίδρυμα:University of Michigan (2019)

 1. Γνώση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, Επιπέδου 1 ή Επιπέδου 2:

Βεβαίωση πιστοποίησης Επιπέδου 1 (2005)

Βεβαίωση πιστοποίησης Επιπέδου 2 (2011)

 1. Πρόσθετοι τίτλοι σπουδών

α) Δεύτερο πτυχίο Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι,

Τίτλος: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (κατατακτήριες εξετάσεις)

Εκπ. Ίδρυμα: Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

β) Τίτλος Διδασκαλείου Εκπαίδευσης: Μετεκπαίδευση Ειδικής Αγωγής (Μαράσλειο  Διδασκαλείο)

 γ)Βασικός Τίτλος Σπουδών

Τίτλος: Παιδαγωγική Ακαδημία

Εκπ. Ίδρυμα: Ράλλειος Παιδ/κή Ακαδημία Πειραιά

     δ)     Ετήσια επιμόρφωση δημοσίου φορέα (ΑΕΙ, ΠΑΚΕ, κ.λπ.). Ονομασία προγράμματος επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης:

 Σεμινάριο 400 ωρών – Ετήσιο, «Αναβάθμιση και επέκταση του θεσμού της εκπαίδευσης ατόμων με αναπηρίες στην Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση» Από: 2006   Έως: 2007 –Διοργανωτής: Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διευθυντής σχολικής μονάδας.

 • 21/09/2005 – 31/7/2011 Ειδικό Δημοτικό Σχολείο ΠΙΚΠΑ Πειραιά
 • 1/9/2011 – 31/7/2015 4ο Δημοτικό Σχολείο Κερατσινίου
 • 1/8/2015 – 31/12/2022 2ο Δημοτικό σχολείο Δραπετσώνας

Προγράμματα Επιμόρφωσης

 • Τρίμηνη επιμόρφωση δημοσίου φορέα (ΠΕΚ, ΕΚΔΔΑ, κ.λπ.).
 • Ειδικό επιμορφωτικό πρόγραμμα ΠΕΚ Πειραιά «Διδακτική και Πειραματική/ Εργαστηριακή προσέγγιση του μαθήματος ‘Ερευνώ το φυσικό κόσμο», Απρίλιος – Ιούνιος 1995
 • Ειδικό επιμορφωτικό πρόγραμμα ΠΕΚ Αθηνών «Μεθοδολογική προσέγγιση της διδασκαλίας τους μαθήματος της μουσικής αγωγής στην Α/θμια εκπαίδευση», Απρίλιος – Ιούνιος 1996
 • Ειδικό επιμορφωτικό πρόγραμμα ΠΕΚ Αθηνών «Η μαθητική τάξη ως δυναμικό σύστημα αλληλεπιδράσεων», Απρίλιος – Ιούνιος 1996
 • ΕΚΔΔΑ – Πρόγραμμα διοίκησης εκπαιδευτικών μονάδων (70 ώρες), 30/11/2015 έως 11/12/2015
 • ΕΚΔΔΑ – Εργαλεία Τ.Π.Ε για την ανάπτυξη έργων ETwinning , (14 ώρες) 26/11/2020 έως 27/11/2020
 • ΕΚΚΔΑ – Ανοικτή Διακυβέρνηση, Open Government , (21 ώρες) 29/06/2020 έως 01/07/2020
 • ΕΚΚΔΑ – Ανάπτυξη διοικητικών ικανοτήτων: Επίλυση προβλήματος (Problem Solving) και Τεχνικές λήξης απόφασης , (35 ώρες) 12/10/20 έως και  16/10/20
 • Μείζον πρόγραμμα επιμόρφωσης. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο «Μείζον πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών – Βεβαίωση», 15/6/2011 – 26/11/2011

Μέλος υπηρεσιακού Συμβουλίου ή Συμβουλίου Επιλογής προσωπικού.

 • Τακτικό μέλος Υπηρεσιακού συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) 19/3/2007 – 31/12/2008
 • Τακτικό μέλος (Αντιπρόεδρος) Περιφερειακού Υπηρεσιακού συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε) Πειραιά 25/08/2020 – έως και σήμερα
 • Συμμετοχή σε διοικητικά συμβούλια επιστημονικών σωματείων ή ενώσεων της ειδικότητάς τους.
 • 1990-1992 μέλος ΔΣ του συλλόγου διδασκόντων Γλυφάδας
 • 2000-2006 μέλος του επιστημονικού συλλόγου των Εφεσίων και μέλος του επιστημονικού συλλόγου δασκάλων Ειδικής Αγωγής
 • 2004-2005 οργανωτικός γραμματέας του συλλόγου δασκάλων και νηπιαγωγών Πειραιά, η «Πρόοδος»
 • 2006-2010 οργανωτικός γραμματέας του συλλόγου δασκάλων και νηπιαγωγών Πειραιά «Ρήγας Φεραίος»

Μέλος Σχολικής Επιτροπής, Δημοτικής Επιτροπής ή Νομαρχιακής Επιτροπής Παιδείας.

 • ΔΕΠ Πειραιά 2ο Δημοτικό Διαμέρισμα, 1/1/2007 – 31/12/2008
 • Μέλος σχολικής επιτροπής Α/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Πειραιά, 9-03-2011 έως Λήξη θητείας
 • Μέλος σχολικής επιτροπής Α/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας Πειραιά, 31-03-2017 έως και σήμερα

 Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα από το 2002 – 2021                                                                                         Socrates 1(1 πρόγραμμα)

Comenius (2 προγράμματα)

Erasmus Plus (3 προγράμματα)

Etwinning ( 4 προγράμματα)