Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2020-2021)

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Καταγράφονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά και οι ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας, που κρίνονται σημαντικά για την αποτύπωση της εικόνας του σχολείου) Το σχολείο μας φέρει την ονομασία: << 2o Δημοτικό Σχολείο Δραπετσώνας>>. Διοικητικά ανήκει στο Δήμο Κερατσινίου- Δραπετσώνας της Περιφέρειας Αττικής. Η σχολική μονάδα ιδρύθηκε το 1978. έχει δηλαδή σαράντα τρία (43) […]

Όλο το άρθρο