Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2020-2021)

News ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

(Καταγράφονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά και οι ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας, που κρίνονται σημαντικά για την αποτύπωση της εικόνας του σχολείου)

Το σχολείο μας φέρει την ονομασία: << 2o Δημοτικό Σχολείο Δραπετσώνας>>. Διοικητικά ανήκει στο Δήμο Κερατσινίου- Δραπετσώνας της Περιφέρειας Αττικής. Η σχολική μονάδα ιδρύθηκε το 1978. έχει δηλαδή σαράντα τρία (43) έτη λειτουργίας. Τη σχολική χρονιά 2020-2021 στο 2ο Δ.Σ. Δραπετσώνας παρακολούθησαν μαθήματα 254 μαθητές (127 αγόρια και 127 κορίτσια). Από αυτούς 5 αλλοδαποί και 5 μουσουλμανόπαιδες. Στην Α’ τάξη υπήρχαν 31 μαθητές (17 αγόρια και 14 κορίτσια), στη Β’ τάξη 40 μαθητές (17 αγόρια και 23 κορίτσια) , στη Γ’ τάξη 37 μαθητές (16 αγόρια και 21 κορίτσια) , στη Δ’ τάξη 48 μαθητές (24 αγόρια και 24 κορίτσια) , στην Ε’ τάξη 47 μαθητές (24 αγόρια και 23 κορίτσια) και στη ΣΤ΄τάξη 51 μαθητές (29 αγόρια και 22 κορίτσια). Για τη σχολική χρονιά 2020-2021 ο Σύλλογος Διδασκόντων αποτελείτο από 33 εκπαιδευτικούς. Οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικοί δεκαεπτά (17).  Το σχολείο δικαιολογεί μια θέση Δ/ντή και μια θέση υποδιευθυντή.  Το σχολείο διαθέτει δώδεκα (12) αίθουσες διδασκαλίας, ένα (1) εργαστήριο πληροφορικής και ένα (1) τμήμα ένταξης. Υπάρχει μια αίθουσα που χρησιμοποιείται ως γραφείο του Δ/ντή και παραπλεύρως ένα γραφείο δασκάλων. Επίσης, υπάρχουν δύο (2) τουαλέτες (αγοριών και κοριτσιών). Στον προαύλιο χώρο υπάρχει ένα (1) γήπεδο μπάσκετ και ένας στεγασμένος χώρος για το διάλειμμα των παιδιών. Επίσης υπάρχει μια αίθουσα πολλαπλών χρήσεων που χρησιμοποιείται κυρίως ως χώρος εκδηλώσεων και πολιτιστικών δραστηριοτήτων.  Το σχολείο βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών 25ης Μαρτίου και Αριστοτέλους στον αριθμό 59. Σε περίπτωση εκτάκτων αναγκών (σεισμού- πυρκαγιάς) υπάρχει σχέδιο εκκένωσης και εύκολη πρόσβαση διαφυγής εκτός του κτιρίου στον προαύλιο χώρο.  Το σχολείο μας συμμετείχε στα ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus (Young Writers Club και Stop ESL/ Σχολική διαρροή ) και ETwinning (Clean Planet Healthy Life, Fun With English).
Kατά τη σχολική χρονιά 2020-2021 λειτούργησε η πρωινή ζώνη με 15 μαθητές (6 αγόρια και 9 κορίτσια). Το Ολοήμερο Πρόγραμμα λειτούργησε από 11 Σεπτεμβρίου μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους με εξαίρεση τις περιόδους που το σχολείο παρέμεινε κλειστό λόγων των περιοριστικών μέτρων στα πλαίσια αποφυγής
εξάπλωσης της πανδημίας. Υπεύθυνοι του Ολοήμερου ήταν οι Παππά Παναγιώτα και Κόκκαλης Αλκιβιάδης. Στο Ολοήμερο είχαν εγγραφεί 74 μαθητές (Α’ τάξη 11, Β’ τάξη 7, Γ’ τάξη 9, Δ΄τάξη 8, Ε’ τάξη 10, ΣΤ΄τάξη 11) και παρέμειναν μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.
Από γεωγραφική άποψη το σχολείο μας βρίσκεται στη Δραπετσώνα, στη συμβολή των οδών Αριστοτέλους 59 και 25ης Μαρτίου. Βασικά χαρακτηριστικά της περιοχής του σχολείου αποτελούν η ανεργία των νέων , η υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της λόγω της ύπαρξης ρυπογόνων βιομηχανιών και της ρύπανσης , η οποία
προσεγγίζει υψηλά επίπεδα, καθώς και το σχετικά χαμηλό βιοτικό επίπεδο μέρους του πληθυσμού της. Αυτά καθιστούν απαραίτητη ανάγκη την άμβλυνση της ανισότητας των εκπαιδευτικών ευκαιριών που βιώνουν οι μαθητές/ μαθήτριες σε σχέση με παιδιά άλλων αστικών περιοχών της Αττικής μέσα από καινοτομικές
δράσεις που αναπτύσσονται στο σχολείο μας διότι έτσι προσφέρονται σε αυτά τα παιδιά διέξοδοι ζωής και μοντέλα προσωπικής ανάπτυξης σε μια κοινότητα με ελάχιστα μορφωτικά ερεθίσματα. Η έλλειψη ζωτικών χώρων στην κτιριακή υποδομή ( αιθουσών μαθημάτων ειδικοτήτων και κλειστού γυμναστηρίου) , δεύτερου
υπόστεγου ώστε να προφυλάσσονται οι μαθητές από τον ήλιο και τις υψηλές θερμοκρασίες αποτελούν τροχοπέδη στην ικανοποίηση των εκπαιδευτικών αναγκών ενός σύγχρονου σχολείου. Το ισχυρότερο σημείο του σχολείου μας εντοπίζεται στη διάθεση των εκπαιδευτικών να ασχολούνται με τα παιδιά, με τη συμμετοχή τους σε ποικίλες εκπαιδευτικές δημιουργικές δραστηριότητες με καινοτόμο περιεχόμενο μέσω των μαθητικών κοινοτήτων, πάντοτε όμως με συνέπεια και ενσυναίσθηση. Αξίζει να αναφερθεί ως προεξέχον στοιχείο η συμμετοχή της σχολικής μας κοινότητας σε ευρωπαϊκά προγράμματα κατά την τελευταία πενταετία.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

1.Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία
Η συμμετοχή του σχολείου σε τρία ευρωπαϊκά προγράμματα σχολικών συμπράξεων Erasmus, και 4 προγραμμάτων eTwinning κατά την τελευταία πενταετία αποτελούν πολύ δυνατά θετικά σημεία της σχολικής μας κοινότητας. Η αγαστή συνεργασία εκπαιδευτικών , γονέων και μαθητών , μαθητριών παρατηρείται μέσα από την συνεχή υποστήριξη του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων στη σχολική μας κοινότητα αλλά και την συμμετοχή τους στις δράσεις του σχολείου και όπου αυτή προβλέπεται.
Επιπροσθέτως , η μηδενική σχολική διαρροή και τα άριστα εκπαιδευτικά αποτελέσματα αποδεικνύουν την άριστη επικοινωνιακή και εκπαιδευτική συμπεριφορά των μελών συλλόγου διδασκόντων , του σχολικού συμβουλίου και του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων.


Σημεία προς βελτίωση
Οπωσδήποτε υπάρχει η ανάγκη για βελτίωση ως προς την μεγαλύτερη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις ευρωπαϊκές δράσεις του σχολείου . Επίσης προσβλέπουμε στην καθολική συμμετοχή παιδιών , από όλα τα κοινωνικά στρώματα στις δράσεις μας έτσι ώστε να παρέχουμε ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης σε όλους. Ειδικότερα, η
χρήση των μέσων ενημέρωσης του σχολείου ως προς την σχολική κοινότητα είναι ένα κομμάτι που ευελπιστούμε ότι θα δώσει τα μέγιστα στην διάδοση και την βελτίωση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων .

Η βελτίωση ψηφιακών και δεξιοτήτων Νέων τεχνολογιών θα υποστηρίξει περισσότερο τη συμμετοχή μας σε
καινοτόμες δράσεις. Ακόμα στοχεύουμε στην επαναδραστηριοποίηση πολιτιστικών ομίλων ( χορευτικού, μουσικού, σκακιού) ώστε να δώσουμε περισσότερα ερεθίσματα για δημιουργικές εξωσχολικές δραστηριότητες στους μαθητές και μαθήτριές μας.

2.Διοικητική λειτουργία


Θετικά σημεία
Ο σχολικός κανονισμός εφαρμόστηκε σύμφωνα με το σχεδιασμό και αξιοποιήθηκε πλήρως το εκπαιδευτικό προσωπικό. Παρά τις δυσκολίες που ανέκυψαν κατά τα διαστήματα της τηλε- εκπαίδευσης στα πλαίσια περιορισμού εξάπλωσης της πανδημίας υπήρξε οργάνωση αναφορικά με τον εφοδιασμό μαθητών και
εκπαιδευτικών με tablet και σχεδιασμός όσον αφορά στους τρόπους διαχείρισης της πλατφόρμας Webex. Το εκπαιδευτικό προσωπικό στο σύνολό του ανταποκρίθηκε με απόλυτη επιτυχία, καθώς οι εκπαιδευτικοί στην πλειονότητά τους είναι έμπειροι με αυξημένα προσόντα και γνώστες της σύγχρονης τεχνολογίας. Ο τεχνολογικός
εξοπλισμός του σχολείου ήταν ικανοποιητικός.

Συνεπώς, το σχολείο συνέχισε να λειτουργεί σύμφωνα με το όραμα και με τους στόχους του μένοντας ανεπηρέαστο
από τις συνεχείς διακοπές κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς της δια ζώσης λειτουργίας, λόγω των ειδικών συνθηκών διαβίωσης των σχολικών κοινοτήτων που επέβαλλε η πανδημία . Σημαντική κρίθηκε και η επικοινωνία και συνεργασία με στελέχη και φορείς εκπαίδευσης για την αποτελεσματικότερη στήριξη των μαθητών
την περίοδο της πανδημίας.

Σημεία προς βελτίωση

Ανάγκη βελτίωσης ανακύπτει στον τομέα υποδομών και πόρων, διότι παρουσιάζονται σημαντικές ελλείψεις χώρων δεδομένου πως δεν υπάρχουν αίθουσες εικαστικών ,μουσικής, ξένων γλωσσών, γυμναστικής, κεντρικής
βιβλιοθήκης και τραπεζαρίας σίτισης για τους μαθητές του Ολοήμερου.
Περιθώρια βελτίωσης εντοπίζονται και στη συνεργασία με εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς και τοπικούς φορείς προκειμένου να εμπλουτιστούν οι δράσεις προς όφελος των μαθητών. Για παράδειγμα θα ήταν χρησιμότερη και αποτελεσματικότερη η συνεχής παρουσία κοινωνικού λειτουργού και ψυχολόγου στο σχολείο ώστε να
αντιμετωπίζονται ζητήματα τόσο προσωπικής όσο και εκπαιδευτικής φύσεως.


3.Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών


Θετικά σημεία
Η συμμετοχή του σχολείου σε ευρωπαϊκά προγράμματα αποτελεί θετικό σημείο με πολλαπλά οφέλη τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους μαθητές. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να βελτιώσουν τις γλωσσικές δεξιότητες, να έρθουν σε επαφή με νέες μεθόδους διδασκαλίας και να διαπιστώσουν μία
διαφορετική οπτική της διαδικασίας μάθησης.
Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις κρίθηκε διευρυμένη σε σχέση με προηγούμενα χρόνια καθώς το εκπαιδευτικό σύστημα αναγκάστηκε να προσαρμοστεί σε πρωτόγνωρα δεδομένα λόγω της πανδημίας. Διαπιστώθηκε πως η διαρκής επιμόρφωση πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής
διαδικασίας.


Σημεία προς βελτίωση

Βασική επιδίωξη είναι η οργάνωση πολλαπλών ευρωπαϊκών προγραμμάτων ώστε να είναι δυνατή η μεγαλύτερη συμμετοχή μαθητών που θα επωφεληθούν από τα πλεονεκτήματα τέτοιων δράσεων. Σε αυτό θα μπορούσε να συντελέσει η συνεργασία περισσότερων αρμόδιων φορέων.
Οι επιμορφωτικές δράσεις είναι αναγκαίες για το έργο των εκπαιδευτικών καθώς η παιδαγωγική επιστήμη βρίσκεται σε διαρκή εξέλιξη. Η οργάνωση και η διεκπεραίωσή τους θα πρέπει να γίνεται πιο οργανωμένα ώστε να υπάρχει η μέγιστη δυνατή συμμετοχή των εκπαιδευτικών και να επιτευχθεί η κατάρτιση και η εξέλιξή
τους.