Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus ‘’ Young Writersclub’’.

News YOUNG WRITERS CLUB ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

2018-2021 . Μια ματιά στο περιεχόμενο(ανασκόπηση) , στις δραστηριότητες μας και στα αποτελέσματα μας

Το απόφθεγμα του Samuel Johnson  «Ό, τι γράφεται χωρίς προσπάθεια, διαβάζεται χωρίς ευχαρίστηση»  αποτέλεσε το λογότυπο του προγράμματος με το οποίο ασχοληθήκαμε αναφορικά με την ανάγνωση και τη γραφή.  Στόχος ήταν η διασύνδεση γραφής- ανάγνωσης σε μικρότερες ηλικιακές ομάδες θεωρώντας πως η κατάκτηση της γραφής θα βοηθούσε τους/τις μικρούς/-ές μαθητές/-τριες  μας να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση, δημιουργικότητα και συγκέντρωση. Επιπλέον, η ενασχόληση με την ανάγνωση-γραφή εντός ενός πλαισίου που εκφεύγει εκείνου της σχολικής τάξης προσέδωσε διαφορετικό κίνητρο στα παιδιά ενισχύοντάς τα με βασικές ικανότητες, ανάπτυξη κριτικής σκέψης, με  ψηφιακές δεξιότητες,  με πρωτοβουλίες, με παραγωγικότητα και πολυγλωσσία. Διαμέσου του προγράμματος οι μαθητές/-τριες συνάντησαν συνομήλικούς τους από άλλες χώρες, είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με αντικείμενα που χρησιμοποιούνται στο εξωτερικό και να διαπιστώσουν διαφορετικές δεξιότητες έχοντας έτσι την ευκαιρία να υιοθετήσουν κάποιες από αυτές αναδεικνύοντας παράλληλα τις δικές τους. Απότοκο όλων αυτών ήταν η βελτίωση στην ανάγνωση και γραφή, καθώς επίσης και η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων. Η προαγωγή της δημιουργικής γραφής βασίστηκε στη λογοτεχνία όλων των συμμετεχόντων χωρών. Οι μαθητές/ -τριες εκπαιδεύτηκαν σε τεχνικές γραφής κατακτώντας και τους σχετικούς μηχανισμούς ανάπτυξης, παρουσίασαν τα έργα τους στην τοπική κοινότητα και χρησιμοποίησαν ψηφιακές πλατφόρμες. Τα οφέλη του προγράμματος παρουσιάστηκαν σε ιστοσελίδες στο διαδίκτυο ώστε να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης για περισσότερους εκπαιδευτικούς και μαθητές.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε τη σχολική χρονιά 2018-2019. Τους  μήνες Σεπτέμβριο- Οκτώβριο ασχοληθήκαμε με τη δημιουργία του λογότυπου και διαπιστώσαμε ότι είναι πιο ενδιαφέρουσα για τα παιδιά η αλληλεπίδραση με πολλά διαφορετικά αντικείμενα ταυτόχρονα από ότι με ένα μεμονωμένο και ότι τους είναι πραγματικά πολύ εύκολο να δημιουργήσουν ένα λογότυπο. Τα οφέλη που αποκομίσανε οι μαθητές και οι μαθήτριες ήταν η εμπλοκή τους σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, η απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων, η κατάκτηση της ικανότητας μετατροπής μιας ιδέας σε λογότυπο-εικόνα, η προσπάθεια αναζήτησης μιας ξεχωριστής ιδέας , η ολοκλήρωση εργασιών εντός προθεσμίας.

Τους μήνες Νοέμβριο- Δεκέμβριο ασχοληθήκαμε με τη δημιουργία χριστουγεννιάτικων καρτών τις οποίες οι μαθητές και μαθήτριες θα αντάλλαζαν με τους συνομηλίκους τους από άλλες χώρες. Για τη δημιουργία των καρτών χρησιμοποιήθηκαν πολλές διαφορετικές μέθοδοι.

Τους μήνες Ιανουάριο- Φεβρουάριο ασχοληθήκαμε με τη δημιουργία σελιδοδεικτών με θεματολογία σχετική με την ιστορία του παραμυθιού. Στο τέλος οι μαθητές και μαθήτριες όλων των χωρών παρουσίασαν τους σελιδοδείκτες τους και τους αντάλλαξαν μεταξύ τους. Έτσι, κατακτήθηκε η ικανότητα αποτύπωσης μιας ιδέας σε σελιδοδείκτη.

Τους μήνες Μάρτιο- Απρίλιο ασχοληθήκαμε με την εικονογράφηση και τη δημιουργία αφίσας. Γνωρίσαμε πολλούς τρόπους εικονογράφησης όπως η εικονογράφηση βασιζόμενη σε παραμύθι, σε θεατρική σκηνή, σε φυσικά τοπία, σε πορτρέτο.  Οι μαθητές και οι μαθήτριες είχαν την ευκαιρία να διαβάσουν πολλά καινούργια βιβλία και ιστορίες, ενώ συγχρόνως κατανόησαν πως μπορεί μια ιστορία να μετατραπεί σε εικόνα.

Τους μήνες Μάιο- Ιούνιο ασχοληθήκαμε με την εικονογράφηση μιας ιστορίας και τη δημιουργία comic strips. Το εγχείρημα αυτό δεν ήταν ιδιαίτερα εύκολο για τους νεαρούς μαθητές και τις νεαρές μαθήτριες όμως με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών η διαδικασία έγινε συναρπαστική. Οι στόχοι που επιτεύχθηκαν ήταν η  διάσπαση μιας ιστορίας σε μικρότερα τμήματα και η εικονογράφησή της.

Το πρόγραμμα συνεχίστηκε και τη σχολική χρονιά 2019-2020.  Κατά τους μήνες Σεπτέμβριο- Οκτώβριο κύρια ενασχόλησή μας ήταν η δημιουργία καρτ ποστάλ. Οι μαθητές και οι μαθήτριες είχαν την ευκαιρία να διαβάσουν καρτ ποστάλ τόσο στη μητρική τους γλώσσα όσο και στην αγγλική και ακολούθως να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν τις δικές τους με στόχο να ανταλλάξουν μηνύματα μεταξύ τους.

Τους μήνες Νοέμβριο- Δεκέμβριο οι μαθητές και οι μαθήτριες δημιούργησαν χριστουγεννιάτικες ιστορίες και νέες χριστουγεννιάτικες κάρτες.

Τους μήνες Ιανουάριο-Φεβρουάριο κάθε συμμετέχον σχολείο δημιούργησε τη δική του ιστορία και υπήρξε ανταλλαγή ιστοριών στο πλαίσιο του παιχνιδιού “η σειρά μου, η σειρά σου” .

Πλαίσιο κειμένου: STORY

Once upon a time there was a young king called Philip governing a flourishing kingdom. Philip was kind- hearted, compassionate and beloved by his citizens thanks to his unquestionable generosity as well as his remarkable ability to comprehend and respect all their needs. Philip was also well-educated and enjoyed every form of art such as theatre, music and dance.
His beautiful wife, Beatrice and his intelligent advisor, Edmund were the ones who always stood by him and helped him to reach his final decisions concerning his kingdom. The citizens appreciated their happy way of life and the tranquility of their kingdom. One day out of the blue three strange ladies appeared.

Tους μήνες Μάρτιο- Απρίλιο οργανώθηκε μια εικονική κινητικότητα και οι μαθητές- μαθήτριες των σχολείων συμμετείχαν σε μια ψηφιακή διήγηση ιστοριών.

  1. Your dream country is Greece
  • Start with: This summer I will go to a special and very exciting country.
  • Find 5 fun fact or very nice things about Greece. Use Google or a book.
  • Start each fun fact sentence with: Is it true that…….
  • Finish with the sentence: I hope all of this is true, because I dream to go to Greece!
  • Find a nice picture of something from this country and paste in.