ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Uncategorized

Στα πλαίσια της  διοικητικής έγκρισης των Εσωτερικών  Κανονισμών Λειτουργίας των

σχολικών μονάδων,  μας ανέφεραν συμβουλευτικά τα παρακάτω :

Επειδή πλέον είναι πολλά τα παιδιά με βαριές  αλλεργίες, καλό είναι θα είναι να συχητηθεί το ενδεχόμενο περιορισμού ή  και κατάργησης  διανομής γλυκισμάτων ή άλλων τροφίμων στους μαθητές εντός του σχολικού χώρου.

Σας  παραθέτουμε  το παρακάτω απόσπασμα:

ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ

Τα βρώσιμα / φαγώσιμα κεράσματα στα σχολεία, μπορεί να είναι ένας θεσμός παγιωμένος στη χώρα μας και να γίνεται με τις καλύτερες προθέσεις, ωστόσο είναι μια πράξη που θέτει σε μεγάλο κίνδυνο αρκετές ομάδες του σχολικού πληθυσμού:

    παιδιά με τροφικές αλλεργίες

    παιδιά με κοιλιακή

    παιδιά με τροφικές ιδιαιτερότητες

    παιδιά με διαβήτη

    παιδιά με μεταβολικά νοσήματα

    παιδιά με μαστοκυττάρωση, κ.ά.

Τα παιδιά χαίρονται εξίσου με κάποιο μη φαγώσιμο κέρασμα. Με τον τρόπο αυτό διατηρείται από τη μια πλευρά η παράδοση που θέλει τον εορτάζοντα να κερνά κάτι τους φίλους του και από την άλλη εξασφαλίζεται η υγεία όλων των παιδιών. Όπως, δυστυχώς, έχει συμβεί και στο πρόσφατο παρελθόν, ένα βρώσιμο κέρασμα στο σχολείο ίσως αποβεί μοιραίο για ένα παιδί με κάποιο από τα προβλήματα υγείας που προαναφέρθηκαν.

Πρέπει, λοιπόν, να δοθεί ένα τέλος στην επικίνδυνη αυτή τακτική των φαγώσιμων στα σχολικά κεράσματα και να απαγορευτούν δια παντός από τις σχολικές αίθουσες. Όλα τα παιδιά αξίζουν μερίδιο στη χαρά, χωρίς να διακινδυνεύουν τη σωματική τους ακεραιότητα αλλά και τη ζωή τους.

Με εκτίμηση,

Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παιδιών με Αλλεργίες.

https://secure.avaaz.org/community_petitions/el/upourgeio_paideias_apagoreuse_brosimon_kerasmaton_sta_skholeia/?clYUljb&utm_source=sharetools&utm_medium=copy&utm_campaign=petition-1661231-apagoreuse_brosimon_kerasmaton_sta_skholeia&utm_term=clYUljb%2Bel

επιμέλεια: ΜΩΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ 25 ΣΧΟΛΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ

ΠΗΓΕΣ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2023-2024

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ