Εκπαιδευτικά βιντεάκια για τη Β’ τάξη!

Uncategorized

Μαρίζα Κωχ: https://www.youtube.com/watch?v=cmLmv2WDMKY&feature=emb_title

Ο παπαγάλος: https://www.youtube.com/watch?v=rj4FkSCeoMM&feature=emb_title

Οι 12 μήνες αθλητές: https://youtu.be/oSYTNX8Dejw

Παραμύθι: Οι 12 μήνες. Παλιά παιδικά Οι Δώδεκα Μήνες

Οι μέρες της εβδομάδας: https://youtu.be/mAAmaPHl_7s

Η καλή κυρα-Βδομάδα: Η καλή κυρά-βδομάδα

Ο ψεύτης βοσκός: Ο ΨΕΥΤΗΣ ΒΟΣΚΟΣ

Ο λαγός και η χελώνα: https://youtu.be/Gkr-pV_gY48